Olumlu etkiler yaratacak bir çevre oluşturmak için sıradan bir temizlik operasyonu yerine genel düşünce yapısını değiştirmeye yönelik 5 adımlı bir eyleme ihtiyaç vardır. 5S sanayide; temizlik, tertip ve düzen demektir. İşyerinde “Benim saham, benim fabrikam ve benim makinem” felsefesini harekete geçirerek, çalışanların işyerlerini evleri gibi görmelerini sağlamak ve herkese bir sorumluluk vermektir. 5S yoğun olarak Japonya ‘da kullanılmaktadır, fakat tüm dünyada kabul görmüş ve süratle yaygınlaşmaktadır. S harfi ile başlayan Japonca 5 kelimenin bir arada ifade edilmesi ile oluşmuştur. Bu eğitimin sonunda katılımcılar 5 adımda temizlik, tertip ve düzen sağlamanın gereklerini açıklayabileceklerdir.