Yalın Altı Sigma Projelerinde Proje Liderleri olan Kara Kuşaklar 20 günlük yoğun bir eğitim alırlar. Kara Kuşak Eğitimi boyunca yapılan yazılı değerlendirmelerde en az % 75 başarı göstermeleri beklenen “Kara Kuşak Adayları” eğitimlerini tamamladıktan sonra “Kara Kuşak” sertifikası alabilmek için en az bir Kara Kuşak Projesini tamamladığını belgelemek durumundadır. Değişim elçileri, metodolojinin uygulayıcıları ve iyileştirme projelerinin vazgeçilmezi olan Kara Kuşaklar; kurumun stratejisine direkt etki eden, dış müşterinin fark edebileceği, karmaşası yüksek, ileri seviyede istatistik kullanılması gereken büyük ölçekli iyileştirme projelerinde görev alırlar. Eğitimlerini tamamlayan Kara Kuşakların, eğitimde aldıkları bilgileri iyileştirme projelerinin dışında, günlük işlerinde de aktif olarak kullanması beklenir.