Sigma; bir topluluktaki standart sapmayı tanımlamak için kullanılan istatistik ölçüm biriminin sembolü olan Yunan alfabesi harfidir. Verilerin değişkenliğini veya yayılımını ölçer. “6 Sigma” da bir değişkenlik ölçümüdür. Verilerin ne kadarının, müşterilerin beklentilerini karşıladığını gösterir. Sigma performansı ne kadar yüksekse, müşterilerin beklentilerini karşılayan süreç çıktılarının, ürünlerin ve hizmetlerin sayısı da o kadar yüksektir. Bir başka deyişle, hataların sayısı daha azdır. 6 Sigma; dünya çapında kalite lideri olarak benimsenen şirketler tarafından kullanılan bir iş yapma strateji ve felsefesidir.

6 Sigma; Motorola, Texas Instruments, Allied Signal, Boeing, Sony, LG ve General Electric gibi firmaların önderliğinde iş süreçleri ve yeni ürünlerinde başarıyla uygulanmış bir kalite iyileştirme metodolojisi, veriler ve istatistikle donanmış iyileştirme araçları bütünüdür.

6 Sigma performansında çalışan bir süreç 1 milyon işlemde 3.4 adet hata üretir. Bir başka deyişle “Sigma Performansı”, süreç kalitesinin istatistiksel ölçüsüdür ve kalite iyileştirmelerini önceliklendirmemizi sağlayan müşteri odaklı bir yaklaşımdır.

6 Sigma, Japon kalite fikirlerini etkili bir şekilde uygulamak için ilk kez Motorola tarafından 1980’li yıllarda ortaya atılmıştır. Yararları duyuldukça, metodoloji hizmet ve finans sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır.

6 Sigma tek başına bir araç seti değil, insanlar ve stratejiyle ilgilidir.

Son yıllarda, “Yalın Düşünce” ile “6 Sigma” uygulamaları birleştirilmiş ve mükemmellik yolunda birbirini tamamlayan bu araç setine “Yalın 6 Sigma” adı verilmiştir. Yalın 6 Sigma çalışmalarında ilk adımda “Yalın Düşünce” uygulamaları ile israflar ortadan kaldırılır, daha sonra “6 Sigma” uygulamaları ile süreç mükemmelliği hedeflenir.

Tipik Yalın 6 Sigma Projelerinden bazı örnekler vermek gerekirse :

Maliyetlerde azalma
Üretkenlikte artış
Pazar payında artış
Müşteri tatmininde artış
Döngü sürecinde azalma
Hata oranında azalma
Olumlu kültürel değişim
Yeni ürün / hizmet geliştirmek
Yeni pazara girmek