Yalın Düşünce; şirketlerin “Değer yaratan” tüm kaynak ve süreçlerine odaklanarak, bu süreçlerde israfların azaltılması ve çevrim sürelerinin kısaltılması ile müşteri beklentilerinin karşılanmasını amaçlar.

Bu alanda ilk uygulamalar Toyota tarafından gerçekleştirilmiş, diğer Japon üreticiler Toyota’yı takip etmiş, çok sonraları Batı kültüründe keşfedilen “Yalın Düşünce” çok geniş alanlarda uygulanmış, başarılı iyileştirme projeleri hayata geçirilmiştir. Yalın Düşünce çalışmaları kapsamında, iş süreçlerindeki 8 israfa (8 MUDAs) odaklanılır :

 1. Transportation – Transfer (Malzeme, ürün, bilgi, v.b. kaynakların bir yerden diğer bir yere transferi),
 2. Inventory – Stok (Malzeme, ürün, bilgi, v.b. kaynakların bir sonraki süreçte işlenmek üzere beklemesi),
 3. Motion – Hareket (İnsan kaynağının gereksiz hareketleri, arama, bekleme,vb),
 4. Waiting – Beklemeler (Onay, arıza, gerekli malzemenin olmaması nedeniyle yaşanan gecikmeler),
 5. Overproduction – Fazla üretim (Gerekenden fazlasının üretilmesi),
 6. Overprocessing – Fazla değer (Ürüne / servise müşterinin ödemek istediğinden daha fazla değer katılması),
 7. Defects / Rework – Hatalar ve Yeniden İşleme (Hatalar ve hataların düzeltilmesi için yapılan ekstra işlemler),
 8. Skill – İnsan kaynağının doğru olmayan yerde kullanılması, yeteneklerin altında veya üzerinde sorumluluklar verilmesinden dolayı iş gücünde yaşanan verimsizlikler.

Özetle Yalın Düşünce uygulamaları ile işletmelerde; kalite, zaman ve maliyette iyileşmeler sağlanır, sürekli iyileştirme yapabilen bir firma kültürü oluşur, çalışanların yetkinliği artar, iş güvenliği ve iş güvencesi garanti altına alınır, müşterilere sunulan değer mükemmelleştirilir (Süreç etkinliği arttırılarak).

“Yalın Dönüşüme” genellikle mal / hizmet üretiminden başlanır (Üretimin yalınlaştırılması). Daha sonra firma içindeki diğer iş prosesleri ele alınır. Son olarak, sınırlar dışına çıkılarak tüm değer zincirine yayılır (Lojistik fonksiyonları, satış ve ürün geliştirme). Yalın dönüşüm genellikle başlıca dört aşamada gerçekleşir :

 • Bilgilendirme ve Planlama
 • Yalın Üretim Uygulama
 • Yalın Şirket !
 • Yalın Değer Zinciri

Özetle Yalın Düşünce, “Çekme Sistemlerinin” kurulmasına odaklanarak tüm israfların ortadan kaldırılmasını hedefler.