Yalın Üretim; Yalın Düşünce yaklaşımının üretim fonksiyonunda uygulanmasıdır. Günümüzde teknolojik gelişmelerin getirdiği şeffaflık ve global rekabet neticesinde işletmeler daha fazla “Müşteri Odaklı” düşünmek ve davranmak zorundadır. Geçmişe göre daha fazla müşteri odaklı olmak durumunda kalan işletmeler, öncelikle 8 MUDA konusunda birtakım önlemler alarak çalışmalarına başlar. Bu çalışmalar diğer Yalın Üretim Araçlarının kullanımıyla tamamlanır.

Neden Müşteri Odaklılık ?

Geçmişteki iş ortamında üreticiler tarafındaki düşük rekabetin getirdiği bazı gerçekler söz konusuydu :

 • Yavaş teslim
 • Az sayıda ürün özelliği
 • Ne üretirsen o satılır !
 • Fiyat üretici tarafından belirlenir
 • Fiyat = Maliyet + Kar

Ancak günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı iş ortamında üreticilerin yüzleşmesi gereken gerçekler değişmiştir :

 • Hızlı teslim
 • Çok sayıda ürün özelliği
 • Satılan üretilir !
 • Fiyat, Pazar tarafından belirlenir
 • Kar = Fiyat – Maliyet

Yalın Düşünce yaklaşımının üretim fonksiyonunda aktif olarak uygulama bulması neticesinde işletmeler aşağıdaki konularda ciddi ilerlemeler kaydetmiştir :

A. Düşük Maliyet

Düşük işletme sermayesi
Daha az ıskarta ve ikinci işçilik
Yüksek prodüktivite

B. Yüksek Kalite

Çok daha sık aralıklarla geribildirim alınması
Tasarım ve kalite iyileştirmelerini çok daha hızlı devreye sokulması

C. Pazara hızlı tepki verebilmek

Kısa teslim süreleri
Ürünün pazara daha hızlı sunulması
Yüksek Pazar payı (Gelişen müşteri memnuniyeti ve sadakati)

Sık kullanılan Yalın Üretim Araçları incelendiğinde :

 • Yalın Düşünce; hız, düşük maliyet ve müşteri beklentilerini yönetmekte esneklik sağlar.
 • Kaizen Çalışmaları; iş süreçlerinde hızlı etkilerin ve değişimlerin yaratılması için kullanılır.
 • Value Stream Mapping (Değer Akış Haritası); iş süreçlerindeki fırsatların tespit edilmesinde kullanılır.
 • 5S; temizlik ve organizasyon, normal ve normal olmayanın ayrılmasını sağlar.
 • Kanban; ”Pull” (Çekme) sistemlerinin hayata geçirilmesini sağlar.
 • JIT – Just in Time; süreç içindeki beklemelerin azaltılıp sürekli akışa geçiş sonrasında beklemelerin azaltılması ve senkronizasyon hedeflenir.
 • SMED – Setup Reduction (Hızlı Ebat Değişimi); esneklik için ebat değişim sürelerinin azaltılmasında kullanılır.
 • Queue Reduction (Beklemelerde Azalma); verimlilik artışı için ara beklemelerde azalma sağlar.
 • Hoshin Kanri; stratejik planlama yapılırken kullanılarak, stratejiyi aksiyonlara bağlayan uzun, orta ve kısa vadeli planlamaları mümkün kılar.
 • Nature of Work / Value-Add Analysis (Katma Değer Analizi); müşteri tarafında algılanan katma değerin sorulanmasını sağlar.
 • Work Flow / Layout Improvement (İş Akışı ve Yerleşim Planında Geliştirmeler); katma değer yaratmayan transferlerin azaltılması, optimum yerleşim planlarının oluşturulmasında kullanılır.
 • Process Balancing (Dengeli Üretim); zaman kısıtlarının belirlenmesi, iş yüklerinin dengelenmesi ve çıktı performansının arttırılmasını sağlar.
 • Poka-Yoke / Mistake-Proofing (Hata Analizleri); bir işi ilk seferde ve doğru yapmayı sağlar, yeniden işlemeleri azaltır.
 • Complexity Analysis (Karmaşıklık Analizi); tedarik ve satınalma aktivilerini regüle eder.
 • Hiejunka / Work Leveling; kapasite ve kaynak ihtiyaçlarının yönetiminde kullanılır.