Yalın Altı Sigma Projelerinde görev alan proje liderlerine “Yeşil Kuşak” denir. Yeşil Kuşaklar 10 günlük bir Yeşil Kuşak Eğitimi alırlar. Bu eğitimde performansları yazılı sınavlarla denetlenen “Yeşil Kuşak Adaylarının” metodolojiyle ilgili teorik bilgilerini görev aldıkları projelerde kullanmaları istenir. Proje boyunca ekibi ve değişim inisiyatifini yöneten ve metodolojiyi uygulayan Yeşil Kuşaklar, eğitimde aldıkları bilgiyi görev aldıkları iyileştirme projelerinde olduğu gibi, günlük işlerinde de aktif olarak kullanırlar. Bu şekilde şirketlerinde programın yayılımına ve “Kültürel Dönüşüme” katkıda bulunurlar. Yeşil Kuşaklar genellikle kurumun stratejisine direkt etki etmeyen, dış müşteriye direkt temas etmeyen, derin istatistik kullanımına ihtiyaç duyulmayan küçük ve orta ölçekli iyileştirme projelerinde görev alır.